Als mensen serieus genomen worden in hun eigen professionaliteit en inspiratie, dan merk ik vaak dat er een  diep geloof is in hun eigen sterke punten. De  huidige competentiegerichte benadering blijkt helaas vaak niet te leiden tot de effectiviteit waarop men hoopt. Desillusie en teleurstelling is regelmatig het gevolg. Problemen worden niet opgelost en verantwoordelijkheid  wordt niet genomen.

Competenties zijn naar mijn idee wél belangrijk. Het is mijn uitdaging om mensen optimale ontwikkelingskansen te geven en hierbij maak ik gebruik van persoonlijke drijfveren.

Verbeelden, visualiseren en gebruik maken van verschillen tussen leraren, zijn talenten waar ik graag mee werk. Ik werk voor de mensen die het onderwijs in de praktijk vorm geven. Door er te zijn, hen te ondersteunen,  te adviseren en door hen een spiegel voor te houden.

Het vertalen van de doelen van de organisatie  naar de werkvloer; wat betekent deze uitspraak voor het primaire proces? Werken vanuit je denkkracht, wat zijn je drijfveren?

Leerkrachtgedrag is de belangrijkste factor in het behalen van goede leeropbrengsten. Een portie vakmanschap gecombineerd met een beetje gezonde Hollandse nuchterheid maakt het mogelijk om meetgestuurd en opbrengstgericht onderwijs te verzorgen. Het formuleren van de doelen inclusief de gewenste niveauwaarden, het inrichten van het onderwijs én reflecteren op je eigen handelen, dat zijn basisvaardigheden van een goede leerkracht.