Samenvatting

Hoe de AVG in de praktijk het best kan werken zal de komende tijd steeds duidelijker worden. Nieuwe ontwikkelingen kunnen daarom een reden zijn deze privacyverklaring aan te passen.

Ik behandel je persoonsgegevens vertrouwelijk en verkoop ze niet aan derden.
Ik deel je persoonsgegevens wel soms met anderen (verwerkers), dat zijn diensten die ik gebruik zoals een administratiekantoor, telecom provider, mijn webhost of websitebeveiligingsdiensten. Deze verwerkers houden zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Definities

De website:  https://www.perpetuumanagement.nl
Grondslag: een volgens de wet geldige reden om persoonsgegevens te verwerken.
Gerechtvaardigd belang: de reden dat ik je persoonsgegevens mag verwerken is belangrijker dan de reden die jij mogelijk hebt om dit niet te willen.
Ik: Janny Vonk, perpetuuManagement

Privacy verklaring

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die met jou in verband staan zodat je ‘gevonden’ kan worden.

Waarvoor gebruik ik je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens gebruik ik om:
•    Contact met je op te nemen
-als dat nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst die we samen hebben (grondslag:overeenkomst),
-als je daarvoor toestemming hebt gegeven door het contactformulier  in te vullen en te versturen of door mij te bellen of mij je visitekaartje te geven (grondslag: toestemming).
•    Een financiële administratie bij te houden zoals de wet dat vraagt als we samen een overeenkomst gesloten hebben. (grondslag overeenkomst)
•    Je gegevens goed in mijn administratie te zetten en bij te werken als er wijzigingen zijn als we samen een overeenkomst gesloten hebben. (grondslag: overeenkomst)
•    Het internetverkeer op de website te beveiligen zoals de wet dat van mij vraagt en omdat het in het belang van ons allemaal is dat websites worden beveiligd. (grondslag: gerechtvaardigd belang)

Van wie heb ik persoonsgegevens?

Van klanten, contactpersonen en websitebezoekers kan ik op enig moment persoonsgegevens verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

•    Van contactpersonen gebruik ik; je naam, mailadres en/of je telefoonnummer. Daar heb je toestemming voor gegeven bij het invullen en opsturen van het contactformulier of wanneer je telefonisch contact met mij hebt opgenomen of wanneer je mij je visitekaartje hebt gegeven.
•    Van klanten verwerk ik; je naam, adres, tel nummer en mailadres. Dit hebben we samen vastgelegd in een overeenkomst.
•    Van websitebezoekers;
*bij een bezoek verwerkt de website de domeinnaam van de site, hostgegevens, webpagina’s die je bezoekt (waar kom je vandaan en waar ga je daarna heen),  datum en tijd, je ip adres en het besturingssysteem van je computer in verband met de beveiliging van de website zoals de wet dat van mij vraagt.
*Plaats je een reactie onder een blogartikel op deze website dan verwerkt de website je ip adres, welke browser je gebruikt, op welke webpagina je bent, de domeinnaam van de site, de gegevens die je invult in het reactieformulier en, als je dat als ingelogde websitegebruiker doet, ook je username.
Dit mag omdat het in het belang van ons allemaal is dat websites worden beveiligd.
*Cookies worden alleen gebruikt voor de inlogprocedure.

Met wie deel ik persoonsgegevens?

Ik behandel je persoonsgegevens vertrouwelijk en verkoop ze niet aan derden. Ik deel je persoonsgegevens soms wel met anderen.
Voor klanten is dit mijn administratiekantoor.
Voor contactpersonen is dit mijn webhost en mijn telecomprovider.
Voor websitebezoekers zijn dit websitebeveiligingsdiensten.
Met deze anderen is een verwerkersovereenkomst gesloten zodat duidelijk en zeker is dat ook daar je gegevens beschermd zijn zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hoe lang bewaar ik je (persoons)gegevens?

Ben je klant dan bewaar ik je persoonsgegevens in ieder geval, zoals de wet voorschrijft, 7 jaar en anders tot het beëindigen van de klantrelatie.
Van contactpersonen en websitebezoekers bewaar ik persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ik je gegevens gebruik. Deze bewaartijd kan daarom variëren.

Zo zorg ik voor je persoonsgegevens.

Je persoonsgegevens worden met de gangbare beveiligingstechnieken beveiligd. Je persoonsgegevens worden niet verkocht aan iemand. Je persoonsgegevens worden gedeeld met verwerkers die voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Je persoonsgegevens bekijken of aanpassen.

Je mag je persoonsgegevens inzien*). Vraag je meerdere kopieën in één keer dan is 1 kopie gratis, voor de rest vraag ik een redelijke vergoeding.

Je mag onjuiste of onvolledige persoonsgegevens (laten) aanpassen*).

Je hebt recht op overdracht van je persoonsgegevens.*)

Je mag je persoonsgegevens (laten) wissen*) als de geldige reden voor verwerking verdwijnt of als je een geldig bezwaar hebt tegen verwerking, tenzij ik wettelijk verplicht ben ze nog te bewaren.

Ben je contactpersoon dan kan je je toestemming tot verwerken van je persoonsgegevens intrekken.

Hoe kan je je recht gebruiken?

Heb je vragen over persoonsgegevens die je niet zelf via internet kan inzien en/of wijzigen? Stuur dan een mail via het contactformulier.**)  Doe je dit liever schriftelijk? Stuur dan een brief naar:

perpetuuManagement

Hullenweg 37

9301 ZD  Roden

Je krijgt binnen 4 weken reactie.

*)Ik kan dan aanvullende informatie vragen om zeker te weten dat je bent wie je bent. Immers je persoonsgegevens mag ik alleen aan jou geven, niet aan iemand anders.
**)Hier zal je in de tekst niet een emailadres kunnen lezen; je kan het contactformulier gebruiken. Dat heeft een goede reden: het voorkomen van spam via mijn mailadres. Of jij nou een goed spamfilter hebt of niet; versturen van spam via internet kost enorm veel energie. Van alle spam die jaarlijks wordt verstuurd kunnen 3 miljoen personenauto’s een jaar rijden. Niet DUURZAAM dus! Bovendien wil ik voorkomen dat mijn mailadres op de zwarte lijst komt en onbruikbaar wordt.